Program za računanje koordinata poligonskih tačaka T.O. 19

Unesite osnovne informacije o poligonskom vlaku. Ako neku Veličinu niste izabrali, a potrebna je za rešavanje zadatka, računar će automatski izabrati prvu od ponuđenih!
Koji vlak se računa?
umetnuti
zatvoreni
slepi
Broj poligonskih tačaka

Kako su merene dužine

Dozvoljeno uglovno odstupanje
12 sekundi(korena iz n)
18
20
30
45
60
Dozvoljeno linearno odstupanje
1 : 3500 osnovna EOD
1 : 5000 dopunska EOD
1.kategorija ili EOD
2.kategorija
3.kategorija
all rights reserved DIG Bojan Milojkovic TO19 version 1.01