Raspored časova Bojan Milojković

Geodetska tehnička škola 2013/2014, predmeti geodetski planovi i kartografija.

Raspored važi za 2013/2014 godinu i može da posluži vanrednim učenicima za pronalazak informacije o konsultacijama.
Konsultacije su u terminima vežbi iz geodetskih planova, kada vanredni učenici mogu na času sa redovnim učenicima provežbati
izradu plana.