A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

3.02. Unos detaljnih tačaka u ACAD

U ovom videu ćemo uneti detaljne tačke, brojeve detaljnih tačaka i kote detaljnih tačaka. U ovom videu je razrađen video 2.16 i bolje prilagođen potrebama mature. Da bi uradili ovaj zadatak morate imati autocad 2007!

Da bi zaista naučili da ubacujete brojeve i kote detaljnih tačakaMORATE uraditi zadatak u nastavku

ZADACI:

3.1. Preuzeti LISP, excel_file_2010, excel_file_2003, AUTOCAD_2007 sa datim podacima i uraditi sve što je urađeno u video tutorijalu. Maksimalno očekivano vreme za rad 20 minuta!!!

Bojan Milojković