A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

3.01. Rač. koordinata det. tačaka snimljenih polarnom metodom

Vreme je da malo proradimo excell !!!

Da bi zaista naučili da računate koordinate detaljnih tačaka snimljenih polarnom metodom MORATE uraditi zadatak u nastavku

ZADACI:

3.1. Preuzeti excel file 2010 excel file 2003 sa datim podacima i uraditi sve što je urađeno u video tutorijalu. Maksimalno očekivano vreme za rad 15 minuta!!!

Bojan Milojković