A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1. Kurs autokeda

geodetski_sto

Ovaj kurs je namenjen učenicima Geodetske škole.
Kurs je podeljen na (za sada) 2 dela
Osnove autokeda: Lekcije na engleskom jeziku koje bi učenici 3. razreda trebalo da su već naučili iz drugog predmeta. Ove lekcije su tu kao podsetnik i da pokažu učeniku kako može neku naredbu brže da izvede, da ubrza crtanje. Sve lekcije u ovom delu su preuzete sa Youtube-a uz lekcije koje su učenici sami pravili. Verzije autokeda koje se nalaze u filmovima su različite, što ne predstavlja problem za savladavanje lekcija - osnova autokeda.
Autoked za geodeziju: Ovaj deo kursa je predmet izučavanja na času geodetskih planova. Možemo reći da je ovo glavni deo ovog kursa. Posle ovog kursa učenik će umeti da samostalno nacrta plan u autokedu (autoked bez dodataka). Kroz ovaj deo učenik će naučiti da koristi digitalni topografski ključ, što je možda i važnije od samog crtanja! Sve lekcije u ovom delu su snimane namenski u autokedu 2007.

Bez obzira što će neke lekcije izgledati lako predlažem da pogledate sve lekcije iz osnovnog dela, da pažnju obratite na brze komande i nađete najbrži način da nešto uradite - izgradite kvalitetan stil crtanja.

Kao što je rečeno, koristićemo čist autoked "goli" autoked bez dodataka zato što je to ono što možemo (hardverski i softverski) da koristimo u učionici.

Na moju veliku žalost ceo sajt je statički, što znači da ne mogu dobiti nikakvu povratnu informaciju koji učenik je i koliko radio u i van škole. Sajt je statički da bi i učenici koji nemaju internet, a imaju računar, telefon... mogli barem da pogledaju ove lekcije, pre/posle dolaska u školu

Sigurno je da ima puno kolega koje bi umele da ovo urade na brži način, nadam se da će se javiti i konstruktivno pomoći da kurs bude još bolji. Nadam se da će moj trud doprineti da učenici što bolje ovladaju autokedom.

Bojan Milojković