A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

2.15. Između redova, šta još nije rečeno

Prethodne lekcije puno smo radili, sada je trenutak da objasnimo još neke uglavnom netehničke detalje. Na žalost administracija je veliko opterećenje i nešto što prezentuje tehničku nauku - geodeziju u lošem svetlu.

ZADACI:

2.15.1.Završili ste plan, bilo bi jako korisno da ga isplotujete i vidite kakav je proizvod. Poslušajte i netehničke dobronamerne komentare.

Bojan Milojković