A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

2.14. Natpisi i padnice

Natpisi padnice i kraj crtanja

ZADACI:

2.14.1. Završavate crtanje sa ovom lekcijom

Bojan Milojković