A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

2.13. Topografski znaci

Opet topografski znaci :).

ZADACI:

2.13.1. Nanesite sve površinske i tačkaste topografske znake

Bojan Milojković