A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

2.12. Ograde

2/2 Ovo je deo kursa gde će se videti koliko brzo rukujete autokedom.

ZADACI:

2.12.1. Nanesite sve linijske topografske znake (uglavnom ograde).

Bojan Milojković