A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

2.11. Šrafura

1/2 Ovo je deo kursa gde će se videti koliko brzo rukujete autokedom.

ZADACI:

2.12.1. Nacrtajte šrafure svih objekata.

Bojan Milojković