A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

2.10. Preslojavanje

Često ćete nešto docrtavati, a sigurno ćete i zaboravljati da aktivirate pravi lejer prilikom crtanja. Zbog svega toga moraćete da preslojavate crtež... objekte prebacujete u odgovarajući lejer

ZADACI:

2.10.1. Prebacite sve objekte u odgovarajući lejer

Bojan Milojković