A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

2.9. Stepenice

Puno fizikalisanja, malo razmišljanja. Koristite komandnu liniju da ubrzate rad!

ZADACI:

2.9.1. Uradite sve stepenice na planu, neko će imati više, neko manje posla, zavisi od lokacije.

Bojan Milojković