A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

2.8. Konstruktivne tačke

Sada ćemo pronaći sve tačke koje nisu mogle da budu snimljene na terenu.

ZADACI:

2.8.1.Na osnovu frontova i odmeranja, nacrtajte sve konstruktivne tačke i strukturne linije

Bojan Milojković