A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

2.6. Detaljne tačke

Važna teoretska lekcija. U početku će biti konfuzno i nejasno, ako se kasnije budemo vraćali na ovu lekciju (kada bude bilo potrebe) savladaćemo je sa poslednjom lekcijom.

ZADACI:

2.6.1. Naneti sve detaljne tačke, ispisati brojeve detaljnih tačaka i kote.

Bojan Milojković