A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

2.5. Katastarsko stanje

Ovo je naizgled laka lekcija - ima puno da se radi.

2.5.1. Naneti katastarsko stanje i spojiti tačke

Bojan Milojković