A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

2.4. Podaci i nanošenje geodetske osnove

Važna teoretska lekcija. U početku će biti konfuzno i nejasno, ako se kasnije budemo vraćali na ovu lekciju (kada bude bilo potrebe) savladaćemo je sa poslednjom lekcijom.

ZADACI:

2.4.1. Nanesite geodetsku osnovu i pravce između poligonskih tačaka

Bojan Milojković