A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

2.2. Digitalni topografski ključ

Dok ne ovladamo ovom tematikom, moraćemo da se vraćamo i na ovu lekciju. Po potrebi upalite full-screen da vidite video preko celog ekrana u HD formatu.

Datoteke sa sajta:

ZADACI:

2.2.1. Iz DXF datoteka preuzeti topografske znake za: poligonsku tačku, pravac poligonska-poligonska tačka, topografska oznaka za: vod. šaht, kanalizacija, fontana, betonski nosač el. inst. i okvir lista 1:1000. Sve navedeno smestiti u novi DWG fajl KTP.dwg!
Zvezdice u okviru zadatka, će vam biti orjentir, koliko je (otprilike) potrebno vremena za realizaciju zadatka (1- malo, 3 - puno).
Do kraja godine radićete ovaj plan... Odnosno, završićete ga.

Bojan Milojković