A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

2.1. Razmera plana - štampanje

Važna teoretska lekcija. U početku će biti konfuzno i nejasno, ako se kasnije budemo vraćali na ovu lekciju (kada bude bilo potrebe) savladaćemo je sa krajem poslednje lekcije - štampanjem plana.

ZADACI:

2.1.1. Otvoriti A-CAD i otvoriti prozor štampanje FILE/PRINT pogledati opciju PRINT SCALE. Ovaj zadatak nije moguće dalje testirati, zato što računari učenika nemaju instaliran štampač.

Bojan Milojković