A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.16. Match Propreties

Prevod ove naredbe bi mogao da bude "Izjednači karakteristike" dva objekta.

Source: http://www.youtube.com/watch?v=kDnNqw2hHSA

ZADACI:

1.16.1. Probajte, ovo znanje može mnogo ubrzati rad. (Naredba koja je često zaboravljena, a prisutna u svim programima). U daljim zadacima i na času zvaćemo je onako kako je vidimo na ekranu "četkica".

Bojan Milojković