A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.15 Advanced Selection

Napredno selektovanje

Source: http://www.youtube.com/watch?v=ciEP6gE7Jdc

ZADACI:

1.15.1. Probajte ova brza selektovanja, mogu mnogo ubrzati vaš rad!

Bojan Milojković