A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.14. Dist, Area

Određivanje dužine i površine. DIST naredbu probajte sami. Ove naredbe su takođe skraćena - uprošćena LIST komanda

Source: http://www.youtube.com/watch?v=ohub-o1I35k

ZADACI:

1.14.1. Provežbajte, ovo ćete često koristiti

Bojan Milojković