A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.13. Id - Indentifikacija tačke

Pored naredbe ID koju koristimo za indentifikaciju tačaka isprobajte komandu "LIST" koja je pandam naredbi ID, ali se odnosi na bilo koji objekat. ID naredba bi se mogla gledati kao skraćenje LIST komande.

Source: http://www.youtube.com/watch?v=Vurps7-zEWQ

Zadaci:

1.13.1. Uradite sve kao na tutorijalu.

Bojan Milojković