A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.11 Layers

Sigurno je, da je kompleksnost "Layers" - nivoi (slojevi) prevelika da bi se u okviru ovog tutorijala u potpunosti upoznali sa svim mogućnostima, pa Vam ostaje da dalje istražujete sami.

Source: http://www.youtube.com/watch?v=0TjJDMqRhU8

ZADACI:

1.11.1. Uraditi sve sa tutorijala (obratite pažnju na različite načine i komandu "ribbon")

Bojan Milojković