A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.10. Scale

Scale bi u bukvalnom prevodu značilo razmera, kako je ovde komanda možemo reći da je u ovom kontekstu urazmeri. Ovo je klasičan primer ked komande gde je lakše reći "skejluj" nego prevoditi na Srpski.

Source: http://www.youtube.com/watch?v=5Hsift4HTwU

ZADACI:

1.10.1. Provežbati sve sa tutorijala

1.10.2. Oznaku žice (crveno i belo) skejlovati za 0.5. Napraviti blok "zica" (topografska oznaka za žičanu ogradu) od crvenih znakova. Blok insertovati na liniju . Postaviti da se poklapa sa postojećim linijama. (belu liniju ne dirati) Zadatak 1102

Bojan Milojković