A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.9. Offset

Offset - Bukvalni prevod bi bio ravno, poravnanje (ofset štampa - ravna štampa).
U ovom slučaju naredba formira drugi - isti objekat paralelan u odnosu na selektovan.

Source: http://www.youtube.com/watch?v=9QfOviNBxd8

ZADACI:

1.9.1. Probajte sve sa tutorijala (kroz prethodnu i sledeće lekcije, ovu naredbu ćete provežbati)

Bojan Milojković