A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.8. Extend

Extend - produžiti. U slučaju ove naredbe možemo reći da bi njenu funciju (u opštem slučaju) mogli i nazvati produži do - Extend To.
Obratite pažnju na sve mogućnosti ove komande!!!

Source: http://www.youtube.com/watch?v=u-jjV1bk9tM

Posle ovog tutorijala počećemo sa radom u ACAD-u, po potrebi ćete uvek moći da se vratite na ovu i prethodnu lekciju.

ZADACI:

1.8.1. Teren na crtežu treba predstaviti padnicama (duža - kratka - duža - kratka... crtice) koje su upravne na gornju liniju (crvenu), a prostiru se duž cele crvene linije. Dužu padnicu crtati do zelene linije, a kraća na pola rastojanja do zelene linije. (crvenu i zelenu crtu ne dirati) Već nacrtane padnice ispraviti (pošto su nacrtane sa greškom). Zadatak 181

Bojan Milojković