A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.7. Trim

Naredbu Trim prevodimo kao skrati (trimer za travu).
Opštu funkciju ove naredbe možemo nazvati "skrati u odnosu na" - Trim To

Source: http://www.youtube.com/watch?v=y2OQapANWts

ZADACI:

1.7.1. Nacrtati sve kao u tutorijalu

1.7.2. Preuzeti crtež i pravougaonik šrafirati pod 45 stepeni. Rastojanje između linija 0.5 units. Zadatak 172

Bojan Milojković