A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.6. Komanda Ortho i Polar

Ortho komanda dozvoljava samo vertikalno i horizontalno crtanje (pomeranje...) ORTOGONALNO
Polar komanda dozvoljava crtanje pod određenim uglovima POLARNO

Source: http://www.youtube.com/watch?v=b3DD7UH6bhU

Zadaci:

1.6.1. U novom crtežu nacrtati sve kao i na tutorijalu, nemojte brisati već urađeno.

Bojan Milojković