A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.5. Osnap - Object snap

Object snap - (u ovom kontekstu) prilepi za objekat
Komanda/e koju ćete sigurno najviše koristiti

Source: http://www.youtube.com/watch?v=0F4AMSlhick

Zadaci:

1.5.1. U novom crtežu nacrtati sve kao i na tutorijalu.

Bojan Milojković