A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.4. Brze komande

Ako želite da radite brzo, neophodno je paralelno korišćenje tastature i miša. Kliko je god miš lak za manipulaciju na ekranu, mnogo je lakše neke komande pozivati kucanjem nego sa 2-3 klika. Koliko i koje komande ćete koristiti zavisi od Vas, šta crtate i kako se naviknete.
U sledećoj tabeli ćemo izvući kratak rezime komandi za koje mi mislimo da su potrebne, a Vama na raspolaganju ostaje da sami pogledate ove komande i odlučite se hoćete li ih koristiti. Sa druge strane preuzmite ovaj dokument i pogledajte sve brze komande... možda pronađete neku koju ćete sami naći za shodno da koristite.

Vremenom ćete napraviti svoj stil rada, za početak treba da vidite-probate sve mogućnosti!!!

SHORTCUT COMMAND COMMENT
A Arc  
AL Align  
B Block (edit) važno!!!
I Insert (Block) važno!!!
C Circle  
CO Copy  
CTRL + SHIFT +C Copy with base point važno!!!
D DimStyle  
DI Dist važno!!!
DIV Divide  
E Erase  
EX Extend  
H Hatch  
J Join  
L Line  
LA Layer  
M Move  
O Offset  
PL PLine  
PO Point  
RE Regen  
RO Rotate važno!!!
T MText  
TR Trim važno!!!
U Undo važno!!!
CTRL + S QSave važno!!!
CTRL + C Copy  
CTRL + TAB   Menja crteže unutar A-CAD
ID Indentification važno!!!
DT SingleText  
ENTER RepeatCommand  
ESCAPE CancelCommand  
Bojan Milojković