A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.3. Select, Move, Rotate

Source: http://www.youtube.com/watch?v=xJH6s0RziDw

Zadaci:

1.3.1. Preuzeti zadatak i crvene kvadrate postaviti u zeleni (da ga podele na 4 jednaka dela), a žuti kvadrat postaviti tako da temena žutog kvadrata dodiruju sredinu svake stranice zelenog kvadrata. Selekciju crvenih kvadrata uraditi jednim potezom, ne dirajući bele krugove i liniju. Zadatak 131

Bojan Milojković