A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.2. Line

Ovde ćemo videti tri načina zadavanja komande line i malo opciju Ortho, o kojoj će kasnije biti mnogo više reči.

Source: http://www.youtube.com/watch?v=y-GTsIsNB1A

ZADACI:

1.2.1. Otvorite nov dokument i naredbom LINE nacrtajte jednakostranični trougao, kvadrat.

Bojan Milojković