A-CAD
GTŠ

Design by
Bojan Milojković

1.1. Point, Point Style (Toma & Vukašin)

Dodavanje tačaka i podešavanje stila tačke
Dodatak lekciji je naredba DIVINE za deljenje objekta na x jednakih delova

Source: http://www.youtube.com/watch?v=g0Nh4NAtH9o

ZADACI:

1.1.1. Često je u geodeziji potrebno podeliti krivu liniju na n-jednakih delova (urbanizam - geodezija). Domaći zadatak Podelite lukove iz zadatka na dovoljan broj delova za svaku od razmera. Spojiti dobijene detaljne tačke. Obratiti pažnju da li se svaki luk treba deliti na jednake delove. Point style 0.1 unit krug sa tačkom. Zadatak 111

Bojan Milojković